ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 03.12.2022
Часът е 11:52:22

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПРЕГРЪДКАТА В ПГТХВТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

На 21.01.2019г. учениците от ПГТХВТ „ Алеко Константинов” отбелязаха Междунарония ден на прегръдката. Кампанията се проведе в училищния двор по инициатива на ученици доброволци, които призоваха съученици, учители и служители да се присъединят към идеята за обща училищна прегръдка. Прегръдката е вълшебно средство, което сближава, дарява топлина, усещане за сигурност и споделеност, припомниха доброволците. На този ден без притеснение можем да прегръщаме не само близки и любими хора, но и напълно непознати. Учениците призоваха с общата училищна прегръдка да покажем, че в нашата гимназия имаме положително отношение към всички; че между нас има разбирателство и уважение; че проявяваме толерантност към всеки; че за нас най- ценни са приятелството и хубавите емоции; че можем да преодоляваме разногласията и да бъдем задружни въпреки различията си; че всички заедно можем да постигнем много повече, отколкото всеки по отделно; че всички сме едно цяло!

В кампанията се включиха всички желаещи ученици, както и учители, които приеха присърце идеята

Вижте снимки от нашата история