Резултати

Резултати

от Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация


по ред
Вх. № Явил се/
Неявил се
Оценка
11250895Не се явил
21250844Явил сеМн. добър 5.05
31250904Явил сеДобър 4.40
41250876Явил сеДобър 3.60
51250884Не се явил
61250919Явил сеСреден 3.48
71250925Явил сеСреден 3.42
81250934Явил сеДобър 4.41
91250890Явил сеДобър 3.92
101250949Явил сеОтличен 5.81
111250976Явил сеМн.добър 5.38