Брой свободни места в ПГТХВТ

Брой свободни места в ПГТХВТ

СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ПрофесияХлебар-сладкарТехник-технолог в ХВПГотвач
Брой места1080