Названия за баница в българските диалекти

Названия за баница в българските диалекти

ПРОТОКОЛ

ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВЕН УРОК  ЧРЕЗ ТИЙМ ТИЧИНГ

  1.  Учителски екип:Леман Хасанова, Цветелина Илиева
  2.  Участници:    12а клас
  3.  Учебен предмет:  Български език и литература, УП по специалността
  4.  Тема на урока:Лексикална норма. Диалекти Видове баници по региони.
  5.  Предварителен план на урока(дата):    20.03.2024г.
  6.  Цел на урока и очаквани резултати:    Обобщение и упражнение върху лексикална норма. Видове диалекти. Приготвяне на видове баници според региона и тяхното наименование. Придобиване на умения за творческо  и критическо мислене.
  7.  Провеждане на урока(дата):    03.04.2024г.
  8.  Поставена задача в урока:Учениците трябва да приготвят видове баници, специфични за региона и тяхното наименование.