Капачки за бъдеще

Капачки за бъдеще

ПГТХВТ „Ал.Константинов“ се включи за пореден път в дарителската кампания „Капачки за бъдеще“ .