Екипно преподаване – Team teaching

Екипно преподаване – Team teaching

Екипът на ПГТХВТ „Алеко Константинов“, разработващ иновациите в училището, представи своя иновативен метод на преподаване на Работния семинар „Обмяна на добри педагогически практики“, проведен от 5-ти до 7-ми април 2023 година в хотел „Белият кон и Рай“, гр. Търговище.

Пред колеги от училища, осъществяващи професионално образование и обучение от пет области в страната, бе представена иновацията за екипното преподаване – проблеми, начин на работа, постижения, цели и резултати.

Презентацията на нашите колеги бе приета от присъстващите в залата с одобрение и пожелания за успех.