СЪЗДАЙ КРЕАТИВНА ВИЗИТКА

СЪЗДАЙ КРЕАТИВНА ВИЗИТКА

ИНОВАТИВЕН ЧАС ПО ГОСТОПРИЕМСТВО, ФИЛОСОФИЯ И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЧРЕЗ ЕКИПНО ПРЕПОДАВАНЕ

Провеждане: 1-ви час – 05.10.2022г., 2-ри час – 12.10.2022г.

Ученици от два различни класа (9 Б и 9 В) работиха екипно. Поставената задача бе „Създай креативна визитка“.

Основната цел е да бъде провокирано творческото мислене на всеки екип.

Темата бе разделена в два часа, във втория от които учениците презентираха своите идеи.

Забавлявайки се, учениците споделиха много свои мисли, емоции и настроения. Беше им интересно и този интерес бе предпоставка да се родят много и различни творчески идеи.