Философия – Литература

Философия – Литература

Иновативният урок е проведен чрез технологията Team teaching.

Приложен е интегрален подход на обучение в час по философия и литература.

Основната цел на урока е провокиране на творческото мислене и постигане на междупредметна връзка.

Използван е иновативния метод на Остин Клиън за създаване на текст.