Училищен учебен план

Училищен учебен план

ПО ПАРАЛЕЛКИ

ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА

8А клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на хляб и хлебни изделия

8Б клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство и преработка на мляко и млечни продукти

8В клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на кулинарни изделия и напитки

9А клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на хляб и хлебни изделия

9Б клас(Дневна форма на обучение)

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

9Б клас (Дуална форма на обучение)

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

9В клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на кулинарни изделия и напитки

10А клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на хляб и хлебни изделия

10Б клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

10В клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на кулинарни изделия и напитки

10Г клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство и преработка на мляко и млечни продукти

11А клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на хляб и хлебни изделия

11Б клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Организация на хотелиерството

11В клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на кулинарни изделия и напитки

12А клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на хляб и хлебни изделия

12Б клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Организация на хотелиерството

12В клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на кулинарни изделия и напитки