Училищен учебен план

Училищен учебен план

ПО ПАРАЛЕЛКИ

ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

8А клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на хляб и хлебни изделия

8Б клас (Дневна форма на обучение)

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

8Б клас (Дуална форма на обучение)

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

8В клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на кулинарни изделия и напитки

9А клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на хляб и хлебни изделия

9Б клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство и обслужване в заведенията за хранене и раздлечения

9В клас (Дневна форма на обучение)

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на кулинарни изделия и напитки

9В клас (Дуална форма на обучение)

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на кулинарни изделия и напитки

9Г клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство и преработка на мляко и млечни продукти

10А клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на хляб и хлебни изделия

10Б клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Организация на хотелиерството

10В клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на кулинарни изделия и напитки

11А клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на хляб и хлебни изделия

11Б клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Организация на хотелиерството

11В клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на кулинарни изделия и напитки

12А клас (първа група)

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

12А клас (втора група)

СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на кулинарни изделия и напитки

12Б клас

СПЕЦИАЛНОСТ: Организация на хотелиерството