Учебна програма на 9 Г клас

Учебна програма на 9 Г клас

II учебен срок на учебната 2022 / 2023 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. История и цивилизации
 2. Немски език
 3. Суровини и материали в ХВП
 4. Математика
 5. Учебна практика по специалността
 6. Учебна практика по специалността
 7. Учебна практика по специалността

В Т О Р Н И К

 1. Математика
 2. Биология и здравно образование
 3. География и икономика
 4. Здравословни и безопасни условия на труд
 5. Технология на хранителните продукти
 6. Основи на технологичното обзавеждане на специалността
 7. Физическо възпитание и спорт

С Р Я Д А

 1. Основи на технологията на специалността
 2. Философия
 3. Информационни технологии
 4. Немски език
 5. Български език и литература
 6. Български език и литература

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Английски език
 2. Основи на технологичното обзавеждане на специалността
 3. Технология на хранителните продукти
 4. Математика
 5. Машинознание
 6. Български език и литература
 7. Основи на технология на специалността

П Е Т Ъ К

 1. Час на класа
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Английски език
 4. История и цивилизации
 5. Физика и астрономия
 6. Химия и опазване на околната среда
 7. Спортни дейности (през седмица)
 8. Спортни дейности (през седмица)