Учебна програма на 9 В клас

Учебна програма на 9 В клас

II учебен срок на учебната 2022 / 2023 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Математика
 4. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 5. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 6. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 7. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии

В Т О Р Н И К

 1. Въведение в организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 2. Въведение в организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 3. Немски език
 4. Математика
 5. Химия и опазване на околната среда
 6. Здравословни и безопасни условия на труд
 7. Информационни технологии (1 група)

С Р Я Д А

 1. Кулинарни техники и технологии (1 група) / Информационни технологии (2 група)
 2. Немски език
 3. Философия
 4. Български език и литература
 5. Гостоприемство в туристическата индустрия
 6. Основи на кулинарни техники и технологии
 7. Английски език

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Учебна практика по въведение в организация и отчетност на дейностите в ресторанта (2 група)
 2. Учебна практика по въведение в организация и отчетност на дейностите в ресторанта (2 група)
 3. Математика
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Основи на кулинарни техники и технологии
 6. География и икономика
 7. История и цивилизации
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

П Е Т Ъ К

 1. Час на класа
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Английски език
 4. Биология и здравно образование
 5. Основи на организация на обслужването в ресторанта
 6. Физика и астрономия
 7. История и цивилизации