Учебна програма на 9 В клас

Учебна програма на 9 В клас

II учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. География и икономика
 2. Химия и опазване на околната среда
 3. Основи на кулинарни техники и технологии
 4. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 5. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 6. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 7. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

В Т О Р Н И К

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Кулинарни техники и технологии
 4. Биология и ЗО
 5. Основи на кулинарни техники и технологии
 6. Въведение в организация и отчетност на дейностите в ресторанта

С Р Я Д А

 1. Въведение в организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 2. Философия
 3. Английски език
 4. История и цивилизации
 5. Информационни технологии
 6. Математика
 7. Физическо възпитание

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Основи на микробиология и хигиена на храненето
 2. Немски език
 3. Гостоприемство в туристическата индустрия
 4. Английски език
 5. Математика
 6. Здравословни и безопасни условия на труд
 7. Български език и литература

П Е Т Ъ К

 1. Час на класа
 2. Немски език
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Физика и астрономия
 5. Математика
 6. История и цивилизации