Учебна програма на 9 В клас

Учебна програма на 9 В клас

I учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. География и икономика
 2. Химия и опазване на околната среда
 3. Основи на кулинарни техники и технологии
 4. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 5. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 6. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 7. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

В Т О Р Н И К

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Основи на кулинарни техники и технологии
 4. Въведение в организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 5. Физика и астрономия
 6. Отчетност и работа с документи
 7. Английски език

С Р Я Д А

 1. Философия
 2. Английски език
 3. История и цивилизации
 4. Информационни технологии
 5. Математика
 6. Физическо възпитание

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Въведение в организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 2. Кулинарни техники и технологии
 3. Основи на микробиология и хигиена на храненето
 4. Немски език
 5. Математика
 6. Химия и опазване на околната среда
 7. Български език и литература

П Е Т Ъ К

 1. Час на класа
 2. Немски език
 3. Биология и здравно образование
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Математика
 6. История и цивилизации