Учебна програма на 9 Б клас

Учебна програма на 9 Б клас

II учебен срок на учебната 2022 / 2023 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Основи на организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 2. История и цивилизации
 3. Български език и литература
 4. Български език и литература
 5. Английски език
 6. Математика
 7. Физическо възпитание и спорт

В Т О Р Н И К

 1. Немски език
 2. Математика
 3. Химия и опазване на околната среда
 4. Основи на организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 5. Основи на организация и обслужване в ресторанта
 6. География и икономика
 7. Физическо възпитание и спорт
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

С Р Я Д А

 1. Български език и литература
 2. Информационни технологии
 3. Здравословни и безопасни условия на труд
 4. Философия
 5. Английски език
 6. Учебна практика по основи на организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 7. Учебна практика по основи на организация и отчетност на дейностите в ресторанта

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 2. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 3. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 4. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 5. История и цивилизации
 6. Немски език

П Е Т Ъ К

 1. Час на класа
 2. Микробиология
 3. Математика
 4. Физика и астрономия
 5. Биология и здравно образование
 6. Безопасност и долекарска помощ в ресторанта