Учебна програма на 9 Б клас

Учебна програма на 9 Б клас

II учебен срок на учебната 2023 / 2023 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Философия
 4. Физика и астрономия
 5. Математика
 6. Физическо възпитание и спорт

В Т О Р Н И К

 1. История и цивилизации
 2. Английски език
 3. Химия и опазване на околната среда
 4. Микробиология и хигиена на храненето / Основи на организацията на обслужването в ресторанта
 5. Основи на кулинарни техники и технологии
 6. Въведение в сомелиерство и барманство
 7. Немски език
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

С Р Я Д А

 1. Час на класа
 2. Основи на микробиология и хигиена на храненето
 3. Основи на кулинарни техники и технологии
 4. Въведение в сомелиерство и бармаство
 5. Математика
 6. Здравословни и безопасни условия на труд
 7. Информационни технологии

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. – / Въведение в организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 2. Гостоприемство в туристическата индустрия
 3. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 4. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 5. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 6. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 7. Математика

П Е Т Ъ К

 1. История и цивилизация
 2. Български език и литература
 3. Биология и ЗО
 4. Немски език
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Английски език
 7. География и икономика