Учебна програма на 9 Б клас

Учебна програма на 9 Б клас

I учебен срок на учебната 2023 / 2023 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. – / Основи на организация на обслужването в ресторанта (2гр)
 2. Философия
 3. Български език и литература
 4. Български език и литература
 5. Физика и астрономия
 6. Математика

В Т О Р Н И К

 1. История и цивилизации
 2. Английски език
 3. Химия и опазване на околната среда
 4. Въведение в сомелиерство и барманство
 5. Основи на кулинарни техники и технологии
 6. Немски език
 7. Физическо възпитание и спорт
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

С Р Я Д А

 1. Основи на кулинарни техники и технологии
 2. Основи на микробиология и хигиена на храненето
 3. Безопасност и долекарска помощ в ресторанта / Въведение в организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 4. Въведение в сомелиерство и барманство
 5. Математика
 6. Химия и опазване на околната среда
 7. Информационни технологии

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Матемакита
 2. Кулинарни техники и технологии
 3. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 4. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 5. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 6. Учебна практика по основи на кулинарни техники и технологии
 7. Час на класа

П Е Т Ъ К

 1. Биология и здравно образование
 2. Български език и литература
 3. История и цивилизации
 4. Немски език
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Английски език
 7. География и икономика