Учебна програма на 9 А клас

Учебна програма на 9 А клас

II учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Немски език
 2. Въведение в технология на специалността
 3. Философия
 4. Физика и астрономия
 5. Математика
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Английски език

В Т О Р Н И К

 1. Учебна практика по специалността
 2. Учебна практика по специалността
 3. Учебна практика по специалността
 4. Учебна практика по специалността
 5. Английски език
 6. Немски език
 7. Химия и ООС

С Р Я Д А

 1. Час на класа
 2. География и икономика
 3. Машинознание
 4. Математика
 5. Български език и литература
 6. Български език и литература
 7. Здравословни и безопасни условия на труд
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Математика
 2. Биология и ЗО
 3. История и цивилизации
 4. Суровини и материали в ХВП
 5. Въведение в микробиологията

П Е Т Ъ К

 1. Учебна практика по професията
 2. Учебна практика по професията
 3. Български език и литература
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Въведение в микробиологията
 6. История и цивилизации
 7. Информационни технологии