Учебна програма на 9 А клас

Учебна програма на 9 А клас

II учебен срок на учебната 2022 / 2023 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Суровини и материали в ХВП
 2. Математика
 3. История и цивилизации
 4. Въведение в технологията на специалността
 5. Български език и литература
 6. Български език и литература
 7. Час на класа

В Т О Р Н И К

 1. Учебна практика по специалността
 2. Учебна практика по специалността
 3. Учебна практика по специалността
 4. Учебна практика по специалността
 5. История и цивилизации
 6. Физическо възпитание и спорт

С Р Я Д А

 1. Немски език
 2. Здравословни и безопасни условия на труд
 3. Въведение в микробиологията
 4. Информационни технологии
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Философия
 7. Спортни дейности (през седмица)
 8. Спортни дейности (през седмица)

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Математика
 2. Химия и опазване на околната среда
 3. Английски език
 4. Основи на процеси и апарати в ХВП
 5. География и икономика
 6. Машинознание
 7. Немски език

П Е Т Ъ К

 1. Български език и литература
 2. Въведение в технологията на специалността
 3. Биология и здравно образование
 4. Английски език
 5. Математика
 6. Въведение в микробиологията
 7. Физика и астрономия