Учебна програма на 9 А клас

Учебна програма на 9 А клас

I учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Немски език
 2. Въведение в технология на специалността
 3. Философия
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Математика
 6. Физика и астрономия
 7. Английски език

В Т О Р Н И К

 1. Учебна практика по специалността
 2. Учебна практика по специалността
 3. Учебна практика по специалността
 4. Учебна практика по специалността
 5. Химия и опазване на околната среда
 6. Техническо чертане

С Р Я Д А

 1. Час на класа
 2. Английски език
 3. Информационни технологии
 4. География и икономика
 5. Български език и литература
 6. Български език и литература
 7. Математика
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Немски език
 2. Въведение в технологично обзавеждане на специалността
 3. История и цивилизации
 4. Суровини и материали в ХВП
 5. Биология и здравно образование
 6. Математика

П Е Т Ъ К

 1. Учебна практика по професията
 2. Учебна практика по професията
 3. Български език и литература
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Въведение в технологично обзавеждане на специалността
 6. Химия и опазване на околната среда
 7. История и цивилизации