Учебна програма на 8 В клас

Учебна програма на 8 В клас

II учебен срок на учебната 2022 / 2023 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Основи на организация на обслужването в ресторанта
 2. Въведение в кулинарни техники и технологии
 3. Английски език
 4. Биология и здравно образование
 5. Физика и астрономия
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Математика
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

В Т О Р Н И К

 1. Български език и литература
 2. Физика и астрономия
 3. История и цивилизации
 4. Основи на организация на обслужването в ресторанта
 5. Учебна практика по основи на организация на обслужване в ресторанта
 6. Учебна практика по основи на организация на обслужване в ресторанта
 7. Учебна практика по основи на организация на обслужване в ресторанта

С Р Я Д А

 1. Английски език
 2. Въведение в отчетност и работа с документи
 3. Химия и опазване на околната среда
 4. Математика
 5. Информационни технология

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Английски език
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. История и цивилизации
 4. География и икономика
 5. Български език и литература
 6. Български език и литература
 7. Час на класа

П Е Т Ъ К

 1. Български език и литература
 2. Английски език
 3. Въведение в микробиология и хигиена на храненето
 4. Математика
 5. Безопасност и долекарска помощ в ресторанта
 6. Философия
 7. Предприемачество