Учебна програма на 8 В клас

Учебна програма на 8 В клас

II учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Биология и ЗО
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Безопасност и долекарска помощ в ресторанта
 4. Математика
 5. Въведение в микробиология и хигиена на храненето
 6. Информационни технологии – 1 група

В Т О Р Н И К

 1. Математика
 2. Въведение в кулинарни техники и технологии
 3. Български език и литература
 4. Английски език
 5. Въведение в отчетност и работа с документи
 6. История и цивилизации
 7. Основи на организация на обслужването в ресторанта
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

С Р Я Д А

 1. Учебна практика по основи на организация на обслужването в ресторанта
 2. Учебна практика по основи на организация на обслужването в ресторанта
 3. Учебна практика по основи на организация на обслужването в ресторанта
 4. Български език и литература
 5. Философия
 6. Английски език
 7. Биология и ЗО

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Английски език
 2. Математика
 3. Предприемачество
 4. Български език и литература
 5. Български език и литература
 6. Химия и ООС
 7. Информационни технологии – 2 група

П Е Т Ъ К

 1. История и цивилизации
 2. Английски език
 3. Основи на организация на обслужването в ресторанта
 4. География и икономика
 5. Физика и астрономия
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Час на класа