Учебна програма на 8 В клас

Учебна програма на 8 В клас

I учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Английски език
 2. Гостоприемство в туристическата индустрия
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Физика и астрономия
 5. Математика
 6. Въведение в микробиология и хигиена на храненето
 7. Информационни технологии – 1 група

В Т О Р Н И К

 1. Математика
 2. Въведение в кулинарни техники и технологии
 3. Български език и литература
 4. Английски език
 5. Въведение в отчетност и работа с документи
 6. История и цивилизации
 7. Основи на организация на обслужването в ресторанта
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

С Р Я Д А

 1. Учебна практика по основи на организация на обслужването в ресторанта
 2. Учебна практика по основи на организация на обслужването в ресторанта
 3. Учебна практика по основи на организация на обслужването в ресторанта
 4. Български език и литература
 5. Философия
 6. Биология и здравно образование

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Английски език
 2. Математика
 3. Химия и опазване на околната среда
 4. Български език и литература
 5. Български език и литература
 6. Предприемачество
 7. Информационни технологии – 2 група

П Е Т Ъ К

 1. История и цивилизации
 2. Английски език
 3. Основи на организация на обслужването в ресторанта
 4. География и икономика
 5. Физика и астрономия
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Час на класа