Учебна програма на 8 Б клас

Учебна програма на 8 Б клас

II учебен срок на учебната 2022 / 2023 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Час на класа
 2. Биология и здравно образование
 3. Философия
 4. Предприемачество
 5. Английски език
 6. Математика
 7. Спортни дейности (през седмица)
 8. Спортни дейности (през седмица)

В Т О Р Н И К

 1. Английски език
 2. История и цивилизации
 3. Информационни технологии
 4. Български език и литература
 5. Физика и астрономия
 6. Химия и опазване на околната среда

С Р Я Д А

 1. Основи на организация на обслужването в ресторанта
 2. География и икономика
 3. Английски език
 4. Въведение в микробиология и хигиена на храненето
 5. Въведение в кулинарни техники и технологии
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Математика

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Физика и астрономия
 2. История и цивилизации
 3. Български език и литература
 4. Български език и литература
 5. Учебна практика по основи на организация на обслужване в ресторанта
 6. Учебна практика по основи на организация на обслужване в ресторанта
 7. Учебна практика по основи на организация на обслужване в ресторанта

П Е Т Ъ К

 1. Основи на организация на обслужването в ресторанта
 2. Български език и литература
 3. Математика
 4. Гостоприемство в туристическата индустрия
 5. Въведение в отчетност и работа с документи
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Английски език