Учебна програма на 8 Б клас

Учебна програма на 8 Б клас

II учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Предприемачество
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Биология и ЗО
 4. Основи на суровини и материали в ХВП
 5. Английски език
 6. Математика
 7. Час на класа
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

В Т О Р Н И К

 1. Въведение в хигиена на храните и хранително законодателство
 2. Химия и опазване на околната среда
 3. Математика
 4. Български език и литература
 5. Основи на суровини и материали в ХВП
 6. География и икономика
 7. Философия

С Р Я Д А

 1. История и цивилизации
 2. Английски език
 3. Биология и здравно образование
 4. Основи на процеси и апарати в ХВП
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Информационни технологии

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Математика
 4. История и цивилизации
 5. Английски език
 6. Основи на процеси и апарати в ХВП

П Е Т Ъ К

 1. Български език и литература
 2. Учебна практика по специалността
 3. Учебна практика по специалността
 4. Учебна практика по специалността
 5. Учебна практика по специалността
 6. Физика и астрономия
 7. Английски език