Учебна програма на 8 А клас

Учебна програма на 8 А клас

I учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Предприемачество
 2. Физика и астрономия
 3. Учебна практика по професията
 4. Учебна практика по професията
 5. Учебна практика по професията
 6. Учебна практика по професията
 7. Математика
 8. Спортни дейности (волейбол)
 9. Спортни дейности (волейбол)

В Т О Р Н И К

 1. Информационни технологии – 1 група
 2. Математика
 3. Въведение в технологията на хранителните продукти
 4. Основи на процеси и апарати в ХВП
 5. Английски език
 6. Български език и литература
 7. Информационни технологии – 2 група

С Р Я Д А

 1. Основи на процеси и апарати в ХВП
 2. Въведение в технологията на хранителните продукти
 3. Въведение в суровини и материали в ХВП
 4. Математика
 5. Биология и здравно образование
 6. Английски език
 7. История и цивилизации

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Час на класа
 2. История и цивилизации
 3. Философия
 4. Български език и литература
 5. Химия и опазване на околната среда
 6. Английски език
 7. Физическо възпитание и спорт

П Е Т Ъ К

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Физика и астрономия
 5. Английски език
 6. География и икономика