Учебна програма на 8 А клас

Учебна програма на 8 А клас

II учебен срок на учебната 2022 / 2023 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Физика и астрономия
 2. Биология и здравно образование
 3. Въведение в суровини и материали в ХВП
 4. Предприемачество
 5. Английски език
 6. Химия и опазване на околната среда

В Т О Р Н И К

 1. Учебна практика по професията
 2. Учебна практика по професията
 3. Учебна практика по професията
 4. Учебна практика по професията
 5. Математика
 6. Физика и астрономия
 7. Час на класа

С Р Я Д А

 1. История и цивилизации
 2. Английски език
 3. Български език и литература
 4. География и икономика
 5. Информационни технологии
 6. Математика
 7. Въведение в суровини и материали в ХВП
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Основи на технологията на хранителните продукти
 4. История и цивилизации
 5. Английски език
 6. Физическо възпитание и спорт

П Е Т Ъ К

 1. Физическо възпитание и спорт
 2. Математика
 3. Български език и литература
 4. Философия
 5. Основи на процеси и апарати в ХВП
 6. Английски език
 7. Основи на технологията на хранителните продукти