Учебна програма на 8 А клас

Учебна програма на 8 А клас

II учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Основи на технологията на хранителните продукти
 2. Учебна практика по специалността
 3. Учебна практика по специалността
 4. Учебна практика по специалността
 5. Учебна практика по специалността
 6. Физика и астрономия
 7. Спортни дейности (волейбол)
 8. Спортни дейности (волейбол)

В Т О Р Н И К

 1. Информационни технологии – 1 група
 2. Математика
 3. Английски език
 4. Основи на технологията на хранителните продукти
 5. Биология и ЗО
 6. Български език и литература
 7. Информационни технологии – 2 група

С Р Я Д А

 1. Час на класа
 2. Предприемачество
 3. Въведение в суровини и материали в ХВП
 4. Биология и ЗО
 5. Английски език
 6. Математика
 7. История и цивилизации

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Въведение в суровини и материали в ХВП
 2. Английски език
 3. Философия
 4. Български език и литература
 5. Български език и литература
 6. История и цивилизации
 7. Физическо възпитание и спорт

П Е Т Ъ К

 1. Български език и литература
 2. Химия и ООС
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Английски език
 5. География и икономика
 6. Математика
 7. Основи на процеси и апарати в ХВП