Учебна програма на 12 В клас

Учебна програма на 12 В клас

II учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Час на класа
 2. Организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 3. Кулинарни техники и технологии
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Български език и литература
 6. Български език и литература
 7. Немски език

В Т О Р Н И К

 1. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 2. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 3. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 4. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 5. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 6. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 7. Физическо възпитание и спорт

С Р Я Д А

 1. Кулинарни техники и технологии
 2. Български език и литература
 3. Гостоприемство в туристическата индустрия
 4. Чужд език по професията – Английски език
 5. Немски език
 6. Математика

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Организация на обслужването в ресторанта
 2. Чужд език по професията – Английски език
 3. Български език и литература – РП
 4. Учебна практика по организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 5. Учебна практика по организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 6. Математика
 7. Гражданско образование
 8. Спортни дейности
 9. Спортни дейности

П Е Т Ъ К

 1. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 2. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 3. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 4. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 5. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 6. Учебна практика по кулинарни техники и технологии