Учебна програма на 12 В клас

Учебна програма на 12 В клас

I учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Технология на хотелиерското обслужване
 2. Чужд език по професията – Английски език
 3. Мениджмънт в туризма
 4. Гостоприемство в туристическата индустрия
 5. Немски език
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Математика

В Т О Р Н И К

 1. Учебна практика по туристическа, туроператорска и агентска дейност
 2. Учебна практика по туристическа, туроператорска и агентска дейност
 3. Учебна практика по туристическа, туроператорска и агентска дейност
 4. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 5. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 6. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 7. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване

С Р Я Д А

 1. Час на класа
 2. Технология на хотелиерското обслужване
 3. Туристическа, туроператорска и агентска дейност
 4. Български език и литература
 5. Български език и литература
 6. Маркетинг в туризма
 7. Физическо възпитание и спорт
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 2. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 3. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 4. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 5. Технология на хотелиерското обслужване
 6. Туристическа, туроператорска и агентска дейност
 7. Гражданско образование

П Е Т Ъ К

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература – РП
 3. Чужд език по професията – английски език
 4. Математика
 5. Немски език