Учебна програма на 12 Б клас

Учебна програма на 12 Б клас

II учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Технология на хотелиерското обслужване
 2. Чужд език по професията
 3. Маркетинг в туризма
 4. Гостоприемство в туристическата индустрия
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Немски език
 7. Математика

В Т О Р Н И К

 1. Учебна практика по туристическа, туроператорска и агентска дейност
 2. Учебна практика по туристическа, туроператорска и агентска дейност
 3. Учебна практика по туристическа, туроператорска и агентска дейност
 4. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 5. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 6. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 7. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване

С Р Я Д А

 1. Туристическа, туроператорска и агентска дейност
 2. Технология на хотелиерското обслужване
 3. Технология на хотелиерското обслужване
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Български език и литература
 6. Български език и литература
 7. Час на класа
 8. Спортни дейности
 9. Спортни дейности

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 2. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 3. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 4. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 5. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 6. Гражданско образование
 7. Туристическа, туроператорска и агентска дейност

П Е Т Ъ К

 1. Български език и литература – РП
 2. Български език и литература
 3. Чужд език по професията – Английски език
 4. Немски език
 5. Математика