Учебна програма на 12 Б клас

Учебна програма на 12 Б клас

II учебен срок на учебната 2022 / 2023 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Чужд език по професията – Английски език
 4. Немски език
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Час на класа

В Т О Р Н И К

 1. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 2. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 3. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 4. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 5. Учебна практика по туристическа, туроператорска и агентска дейност
 6. Учебна практика по туристическа, туроператорска и агентска дейност
 7. Учебна практика по туристическа, туроператорска и агентска дейност
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

С Р Я Д А

 1. Математика
 2. Технология на хотелиерското обслужване
 3. Немски език
 4. Технология на хотелиерското обслужване
 5. Български език и литература
 6. Български език и литература – РП
 7. Физическо възпитание и спорт

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Гражданско образование
 2. Гостоприемство в туристическата индустрия
 3. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 4. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 5. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 6. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 7. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване

П Е Т Ъ К

 1. Чужд език по професията – Английски език
 2. Маркетинг в туризма
 3. Технология на хотелиерското обслужване
 4. Математика
 5. Туристическа, туроператорска и агентска дейност
 6. Туристическа, туроператорска и агентска дейност