Учебна програма на 12 В клас

Учебна програма на 12 В клас

I учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Час на класа
 2. Организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 3. Кулинарни техники и технологии
 4. Немски език
 5. Български език и литература
 6. Български език и литература
 7. Физическо възпитание и спорт

В Т О Р Н И К

 1. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 2. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 3. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 4. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 5. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 6. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 7. Физическо възпитание и спорт

С Р Я Д А

 1. Гостоприемство в туристическата индустрия
 2. Кулинарни техники и технологии
 3. Български език и литература
 4. Математика
 5. Чужд език по професията – английски
 6. Немски език

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Организация на обслужването в ресторанта
 2. Чужд език по професията – английски
 3. Български език и литература – РП
 4. Учебна практика по организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 5. Учебна практика по организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 6. Гражданско образование
 7. Математика
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

П Е Т Ъ К

 1. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 2. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 3. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 4. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 5. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 6. Учебна практика по кулинарни техники и технологии