Учебна програма на 12 А клас

Учебна програма на 12 А клас

II учебен срок на учебната 2022 / 2023 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Технологично обзавеждане на специалността / Чужд език по професията – Английски език
 2. Технологичен контрол на производството / Кулинарни техники и технологии
 3. Технология на специалността / Организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Математика
 6. Гражданско образование
 7. Немски език

В Т О Р Н И К

 1. Български език и литература
 2. Немски език
 3. Чужд език по професията – Английски език / Кулинарни техники и технологии
 4. Чужд език по професията – Английски език / Основи на организация на обслужване в ресторанта
 5. Технологично обзавеждане на специалността / Гостоприемство в туристическата индустрия
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Час на класа

С Р Я Д А

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Технологично проектиране / Учебна практика по организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 4. Микробиология на специалността / Учебна практика по организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 5. Технологичен контрол на производството / Чужд език по професията – Английски език

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Български език и литература
 2. Технология на специалността / Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 3. Учебна практика по специалността / Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 4. Учебна практика по специалността / Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 5. Учебна практика по специалността / Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 6. Учебна практика по специалността / Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 7. Учебна практика по специалността / Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

П Е Т Ъ К

 1. Учебна практика по организация и контрол на производството / Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 2. Учебна практика по организация и контрол на производството / Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 3. Учебна практика по организация и контрол на производството / Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 4. Учебна практика по организация и контрол на производството / Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 5. Учебна практика по организация и контрол на производството / Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 6. Учебна практика по организация и контрол на производството / Учебна практика по кулинарни техники и технологии