Учебна програма на 12 А клас

Учебна програма на 12 А клас

II учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Учебна практика по специалността
 2. Учебна практика по специалността
 3. Учебна практика по специалността
 4. Учебна практика по специалността
 5. Учебна практика по специалността
 6. Учебна практика по специалността
 7. Учебна практика по специалността
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

В Т О Р Н И К

 1. Физическо възпитание и спорт
 2. Чужд език по професията – Английски език
 3. Немски език
 4. Български език и литература
 5. Математика
 6. Технология на специалността

С Р Я Д А

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Технологично обзавеждане на специалността
 4. Технологично обзавеждане на специалността
 5. Технология на специалността
 6. Технология на специалността
 7. Български език и литература – РП

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Учебна практика по специалността
 2. Учебна практика по специалността
 3. Учебна практика по специалността
 4. Учебна практика по специалността
 5. Учебна практика по специалността
 6. Учебна практика по специалността
 7. Учебна практика по специалността

П Е Т Ъ К

 1. Немски език
 2. Математика
 3. Чужд език по професията – английски език
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Гражданско образование
 6. Час на класа