Учебна програма на 11 В клас

Учебна програма на 11 В клас

II учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Час на класа
 2. Кулинарни техники и технологии
 3. Български език и литература
 4. Български език и литература
 5. Микробиология и хигиена на храненето
 6. Чужд език по професията – английски език
 7. Физическо възпитание и спорт

В Т О Р Н И К

 1. Кулинарни техники и технологии
 2. Основи на организация на обслужването в ресторанта
 3. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 4. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 5. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 6. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 7. Математика

С Р Я Д А

 1. Учебна практика по организация на обслужването в ресторанта
 2. Учебна практика по организация на обслужването в ресторанта
 3. Учебна практика по организация на обслужването в ресторанта
 4. Немски език
 5. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 6. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 7. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Основи на организация на обслужването в ресторанта
 2. Организация на обслужването в ресторанта
 3. Немски език
 4. Кулинарни техники и технологии
 5. Български език и литература
 6. Физическо възпитание и спорт

П Е Т Ъ К

 1. Математика
 2. Организация на обслужването в ресторанта
 3. Гражданско образование
 4. Гостоприемство в туристическата индустрия
 5. Специализиран софтуер
 6. Чужд език по професията – английски език