Учебна програма на 11 В клас

Учебна програма на 11 В клас

II учебен срок на учебната 2022 / 2023 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 2. Кулинарни техники и технологии
 3. Чужд език по професията – Английски език
 4. Български език и литература
 5. Български език и литература
 6. Час на класа

В Т О Р Н И К

 1. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 2. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 3. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 4. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 5. Български език и литература
 6. Математика
 7. Гражданско образование
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

С Р Я Д А

 1. Учебна практика по организация на обслужването в ресторанта
 2. Учебна практика по организация на обслужването в ресторанта
 3. Учебна практика по организация на обслужването в ресторанта
 4. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 5. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 6. Учебна практика по кулинарни техники и технологии

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Микробиология и хигиена на храненето
 2. Кулинарни техники и технологии
 3. Организация на обслужването в ресторанта
 4. Чужд език по професията – Английски език
 5. Немски език
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Математика

П Е Т Ъ К

 1. Физическо възпитание и спорт
 2. Организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 3. Организация на обслужването в ресторанта
 4. Кулинарни техники и технологии
 5. Специализиран софтуер
 6. Немски език
 7. Гостоприемство в туристическата индустрия