Учебна програма на 11 Б клас

Учебна програма на 11 Б клас

II учебен срок на учебната 2022 / 2023 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Специализиран софтуер
 2. Технология на хотелиерското обслужване
 3. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 4. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 5. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 6. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване

В Т О Р Н И К

 1. Учебна практика по организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“
 2. Учебна практика по организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“
 3. Учебна практика по организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“
 4. Учебна практика по организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“
 5. Учебна практика по организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“
 6. Учебна практика по организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“
 7. Математика

С Р Я Д А

 1. Час на класа
 2. Гостоприемство в туристическата индустрия
 3. Чужд език по професията – Английски език
 4. Български език и литература
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Технология на хотелиерското обслужване
 7. Немски език

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“
 2. Безопасност и долекарска помощ в ресторанта
 3. Основи на маркетинг в туризма
 4. Български език и литература
 5. Български език и литература
 6. Математика

П Е Т Ъ К

 1. Гражданско образование
 2. Организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Основи на маркетинг в туризма
 5. Немски език
 6. Чужд език по професията – Английски език
 7. Спортни дейности (през седмица)
 8. Спортни дейности (през седмица)