Учебна програма на 11 Б клас

Учебна програма на 11 Б клас

I учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 4. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 5. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 6. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 7. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване

В Т О Р Н И К

 1. Гостоприемство в туристическата индустрия
 2. Български език и литература
 3. Организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“
 4. Английски език
 5. Математика
 6. Физическо възпитание и спорт

С Р Я Д А

 1. Час на класа
 2. Чужд език по професията – Английски език
 3. Чужд език по професията – Английски език
 4. Английски език
 5. Технология на хотелиерското обслужване
 6. Физическо възпитание и спорт

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Учебна практика по организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“
 2. Учебна практика по организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“
 3. Учебна практика по организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“
 4. Учебна практика по организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“
 5. Учебна практика по организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“
 6. Учебна практика по организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“
 7. Учебна практика по организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

П Е Т Ъ К

 1. Организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“
 2. Гражданско образование
 3. Математика
 4. Основи на туристическа, туроператорска и агентска дейност
 5. Основи на туристическа, туроператорска и агентска дейност
 6. Технология на хотелиерското обслужване
 7. Безопасност и долекарска помощ в туризма