Учебна програма на 11 А клас

Учебна програма на 11 А клас

II учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Немски език
 2. Процеси и апарати в ХВП
 3. Чужд език по професията – английски език
 4. Български език и литература
 5. Микробиология
 6. Час на класа

В Т О Р Н И К

 1. Математика
 2. Хигиена на храните и хранително законодателство
 3. Български език и литература
 4. Български език и литература
 5. Технология на специалността
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

С Р Я Д А

 1. Учебна практика по специалността
 2. Учебна практика по специалността
 3. Учебна практика по специалността
 4. Учебна практика по специалността
 5. Електротехника и електроника
 6. Гражданско образовение
 7. Технология на специалността

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Немски език
 2. Учебна практика по специалността
 3. Учебна практика по специалността
 4. Учебна практика по специалността
 5. Учебна практика по специалността
 6. Учебна практика по специалността
 7. Учебна практика по специалността
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

П Е Т Ъ К

 1. Чужд език по професията – Английски език
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Математика
 4. Технологично обзавеждане на специалността
 5. Технология на специалността
 6. Технология на специалността