Учебна програма на 11 А клас

Учебна програма на 11 А клас

I учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Немски език
 2. Процеси и апарати в ХВП
 3. Чужд език по професията – английски език
 4. Български език и литература
 5. Микробиология
 6. Час на класа

В Т О Р Н И К

 1. Математика
 2. Хигиена на храните и хранително законодателство
 3. Български език и литература
 4. Български език и литература
 5. Технология на специалността
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Електротехника и електроника

С Р Я Д А

 1. Гражданско образование
 2. Технология на специалността
 3. Чужд език по професията – английски език
 4. Немски език
 5. Процеси и апарати в ХВП
 6. Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
 7. Технологично обзавеждане на специалността

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Учебна практика по специалността
 2. Учебна практика по специалността
 3. Учебна практика по специалността
 4. Учебна практика по специалността
 5. Учебна практика по специалността
 6. Учебна практика по специалността
 7. Учебна практика по специалността
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

П Е Т Ъ К

 1. Физическо възпитание и спорт
 2. Технология на специалността
 3. Технология на специалността
 4. Технологично обзавеждане на специалността
 5. Математика
 6. Приложна декорация