Учебна програма на 11 А клас

Учебна програма на 11 А клас

II учебен срок на учебната 2022 / 2023 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Немски език
 2. Технологично обзавеждане на специалността
 3. Български език и литература
 4. Български език и литература
 5. Технология на специалността
 6. Технология на специалността

В Т О Р Н И К

 1. Математика
 2. Български език и литература
 3. Гражданско образование
 4. Хигиена на храните и хранително законодателство
 5. Чужд език по професията – Английски език
 6. Технология на специалността
 7. Микробиология

С Р Я Д А

 1. Учебна практика по специалността
 2. Учебна практика по специалността
 3. Учебна практика по специалността
 4. Учебна практика по специалността
 5. Учебна практика по специалността
 6. Учебна практика по специалността
 7. Учебна практика по специалността
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Час на класа
 2. Чужд език по професията – Английски език
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Технология на специалността
 5. Математика
 6. Процеси и апарати в ХВП
 7. Електротехника и електроника

П Е Т Ъ К

 1. Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
 2. Немски език
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Технология на специалността
 5. Технология на специалността
 6. Технологично обзавеждане на специалността