Учебна програма на 10 Г клас

Учебна програма на 10 Г клас

II учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Физическо възпитание и спорт
 2. История и цивилизации
 3. Немски език
 4. География и икономика
 5. Английски език
 6. Химия и ООС
 7. Философия

В Т О Р Н И К

 1. География и икономика
 2. Физика и астрономия
 3. Български език и литература
 4. Български език и литература
 5. Биология и ЗО
 6. Основи на микробиология
 7. Английски език

С Р Я Д А

 1. История и цивилизации
 2. Биология и ЗО
 3. Математика
 4. Учебна практика по професията
 5. Учебна практика по професията
 6. Учебна практика по професията

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Философия
 2. Основи на технологичен контрол на производството
 3. Физика и астрономия
 4. Информационни технологии
 5. История и цивилизации
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Час на класа
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

П Е Т Ъ К

 1. Български език и литература
 2. История и цивилизации
 3. Немски език
 4. Химия и опазване на околната среда
 5. Математика