Учебна програма на 10 Г клас

Учебна програма на 10 Г клас

I учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Физическо възпитание и спорт
 2. География и икономика
 3. Химия и опазване на околната среда
 4. История и цивилизации
 5. Английски език
 6. Немски език
 7. Философия

В Т О Р Н И К

 1. Икономика
 2. Физика и астрономия
 3. Български език и литература
 4. Български език и литература
 5. География и икономика
 6. Основи на микробиология
 7. Биология и здравно образование

С Р Я Д А

 1. Математика
 2. История и цивилизации
 3. Български език и литература
 4. Биология и здравно образование
 5. Учебна практика по професията
 6. Учебна практика по професията
 7. Учебна практика по професията

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. География и икономика
 2. Физика и астрономия
 3. Икономика
 4. Философия
 5. Основи на технологичен контрол на производството
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Час на класа
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

П Е Т Ъ К

 1. Английски език
 2. История и цивилизации
 3. Немски език
 4. Химия и опазване на околната среда
 5. Математика