Учебна програма на 10 В клас

Учебна програма на 10 В клас

II учебен срок на учебната 2022 / 2023 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Информационни технологии
 2. Философия
 3. Немски език
 4. Английски език
 5. История и цивилизации
 6. Физика и астрономия
 7. Час на класа

В Т О Р Н И К

 1. Основи на обслужването в ресторанта
 2. Биология и здравно образование
 3. Български език и литература
 4. Български език и литература
 5. История и цивилизации
 6. Изобразително изкуство
 7. География и икономика
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

С Р Я Д А

 1. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 2. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 3. Химия и опазване на околната среда
 4. Математика
 5. География и икономика
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. История и цивилизации

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Физическо възпитание и спорт
 2. Философия
 3. Микробиология
 4. Биология и здравно образовани
 5. Физика и астрономия
 6. Български език и литература

П Е Т Ъ К

 1. Химия и опазване на околната среда
 2. Математика
 3. История и цивилизации
 4. Немски език
 5. Английски език
 6. Гостоприемство в туристическата индустрия