Учебна програма на 10 В клас

Учебна програма на 10 В клас

I учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Химия и опазване на околната среда
 2. Гостоприемство в туристическата индустрия
 3. География и икономика
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Философия
 6. Английски език
 7. Немски език

В Т О Р Н И К

 1. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 2. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 3. География и икономика
 4. Физика и астрономия
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Биология и здравно образование
 7. Икономика
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

С Р Я Д А

 1. Икономика
 2. Математика
 3. Биология и здравно образование
 4. История и цивилизации
 5. Български език и литература
 6. Български език и литература
 7. Час на класа

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. История и цивилизации
 2. Философия
 3. Български език и литература
 4. География и икономика
 5. Физика и астрономия
 6. Немски език
 7. Английски език

П Е Т Ъ К

 1. Учебна практика по въведение в организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 2. Учебна практика по въведение в организация и отчетност на дейностите в ресторанта
 3. Математика
 4. Основи на организация на обслужването в ресторанта
 5. Химия и опазване на околната среда
 6. История и цивилизации
 7. Кулинарни техники и технологии