Учебна програма на 10 Б клас

Учебна програма на 10 Б клас

II учебен срок на учебната 2022 / 2023 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Философия
 2. Английски език
 3. Физика и астрономия
 4. История и цивилизации
 5. Немски език
 6. Биология и здравно образование
 7. Информационни технологии
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

В Т О Р Н И К

 1. Философия
 2. Английски език
 3. Основи на маркетинг в туризма
 4. География и иконимика
 5. Български език и литература
 6. Български език и литература
 7. Химия и опазване на околната среда

С Р Я Д А

 1. Час на класа
 2. История и цивилизации
 3. Математика
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Немски език
 6. География и икономика
 7. Специализиран софтуер

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. История и цивилизации
 2. Физика и астрономия
 3. Химия и опазване на околната среда
 4. Изобразително изкуство
 5. Български език и литература

П Е Т Ъ К

 1. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 2. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 3. Учебна практика по технология на хотелиерското обслужване
 4. Математика
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. История и цивилизации
 7. Биология и здравно образование