Учебна програма на 10 Б клас

Учебна програма на 10 Б клас

II учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Учебна практика по обслужване в заведенията за хранене и развлечения
 2. Учебна практика по обслужване в заведенията за хранене и развлечения
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Химия и опазване на околната среда
 5. История и цивилизации
 6. Философия
 7. Английски език

В Т О Р Н И К

 1. Кулинарни техники и технологии
 2. История и цивилизации
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Биология и ЗО
 5. Немски език
 6. Физика и астрономия
 7. Отчетност и работа с документи

С Р Я Д А

 1. Микробиология и хигиена на храненето
 2. Биология и ЗО
 3. Български език и литература
 4. Физика и астрономия
 5. История и цивилизации
 6. География и икономика
 7. Спортни дейности (през седмица)
 8. Спортни дейности (през седмица)

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. География и икономика
 2. Български език и литература
 3. Български език и литература
 4. Философия
 5. Немски език
 6. Гостоприемство в туристическата индустрия
 7. Математика

П Е Т Ъ К

 1. Час на класа
 2. Информационни технологии
 3. Английски език
 4. Математика
 5. История и цивилизации
 6. Химия и ООС