Учебна програма на 10 Б клас

Учебна програма на 10 Б клас

I учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Учебна практика по обслужване в заведенията за хранене и развлечения
 2. Учебна практика по обслужване в заведенията за хранене и развлечения
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Химия и опазване на околната среда
 5. История и цивилизации
 6. Философия
 7. Английски език

В Т О Р Н И К

 1. Биология и здравно образование
 2. География и икономика
 3. Икономика
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Немски език
 6. Физика и астрономия

С Р Я Д А

 1. Химия и опазване на околната среда
 2. Икономика
 3. Български език и литература
 4. Български език и литература
 5. История и цивилизации
 6. Математика
 7. География и икономика
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Философия
 2. Български език и литература
 3. География и икономика
 4. Английски език
 5. Немски език
 6. Физика и астрономия

П Е Т Ъ К

 1. Час на класа
 2. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 3. Учебна практика по кулинарни техники и технологии
 4. Математика
 5. История и цивилизации
 6. Кулинарни техники и технологии
 7. Биология и здравно образование