Учебна програма на 10 А клас

Учебна програма на 10 А клас

I учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Основи на технологията на специалността
 2. История и цивилизации
 3. Английски език
 4. Философия
 5. Химия и опазване на околната среда
 6. Физическо възпитание и спорт

В Т О Р Н И К

 1. География и икономика
 2. Икономика
 3. Физика и астрономия
 4. Биология и здравно образование
 5. Учебна практика по професията
 6. Учебна практика по професията
 7. Учебна практика по професията
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

С Р Я Д А

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Математика
 4. Икономика
 5. Биология и здравно образование
 6. История и цивилизации
 7. Час на класа

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Български език и литература
 2. География и икономика
 3. Немски език
 4. Физика и астрономия
 5. Философия
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Основи на технологията на специалността

П Е Т Ъ К

 1. Математика
 2. География и икономика
 3. Химия и опазване на околната среда
 4. История и цивилизации
 5. Английски език
 6. Немски език