Учебна програма на 10 А клас

Учебна програма на 10 А клас

II учебен срок на учебната 2022 / 2023 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Учебна практика по професията
 2. Учебна практика по професията
 3. Учебна практика по професията
 4. Учебна практика по професията
 5. География и икономика
 6. История и цивилизации
 7. Физика и астрономия
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

В Т О Р Н И К

 1. Химия и опазване на околната среда
 2. Български език и литература
 3. Английски език
 4. Философия
 5. География и икономика
 6. История и цивилизации
 7. Час на класа

С Р Я Д А

 1. Технология на специалността
 2. Химия и опазване на околната среда
 3. История и цивилизации
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Изобразително изкуство
 6. Немски език
 7. Математика

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Биология и здравно образование
 2. Български език и литература
 3. Български език и литература
 4. Физика и астрономия
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. История и цивилизации

П Е Т Ъ К

 1. Математика
 2. Биология и здравно образование
 3. Немски език
 4. Английски език
 5. Философия
 6. Информационни технологии