Учебна програма на 10 А клас

Учебна програма на 10 А клас

II учебен срок на учебната 2023 / 2024 година

П О Н Е Д Е Л Н И К

 1. Английски език
 2. Философия
 3. Химия и ООС
 4. История и цивилизации
 5. Основи на технология на специалността
 6. Физическо възпитание и спорт

В Т О Р Н И К

 1. Биология и ЗО
 2. География и икономика
 3. Физика и астрономия
 4. Учебна практика по професията
 5. Учебна практика по професията
 6. Учебна практика по професията
 7. Учебна практика по професията
 8. Спортни дейности (през седмица)
 9. Спортни дейности (през седмица)

С Р Я Д А

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Математика
 4. История и цивилизации
 5. Биология и здравно образование
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Час на класа

Ч Е Т В Ъ Р Т Ъ К

 1. Български език и литература
 2. История и цивилизации
 3. Немски език
 4. Физика и астрономия
 5. Философия
 6. Информационни технологии
 7. Основи на технологията на специалността

П Е Т Ъ К

 1. Математика
 2. География и икономика
 3. Химия и опазване на околната среда
 4. История и цивилизации
 5. Английски език
 6. Немски език