Трудови, социални и осигурителни права

Трудови, социални и осигурителни права

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИТема на обучението:

Трудови, социални и осигурителни права


Място на провеждане:

гр. Търговище


Период на провеждане:

27 март 2023г.


Брой педагогически специалисти, заявили желание да участват:

двадесет