Смарт техники за повишаване на работоспособността

Смарт техники за повишаване на работоспособността

Вътрешноучилищна квалификация


Тема на обучението:

Смарт техники за повишаване на работоспособността


Място на провеждане:

КК Слънчев бряг


Период на провеждане:

02.09.2022г. – 13.09.2022г.


Брой педагогически специалисти, заявили желание да участват:

Двадесет и три