Равен достъп до училищно образование в условията на кризи – 2022/2023г.

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи – 2022/2023г.

Целева група: ученици, учители, родители и медиатор

Основни цели на проекта:

 • да не се допуска прекъсването на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи;
 • да се осигурят условия за ефективност на образованието;
 • да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфични цели на проекта:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

 1. Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 2. Брой обучени ученици: Обучението се проведе в две групи от по пет ученици. Всички преминаха успешно предвидените в програмата четири часа и им бяха генерирани сертификати.
 3. Брой техника: По проекта в ПГТХВТ „Алеко Константинов“ бе предоставена следната техника:
  • Лаптопи с ОС Windows Lenovo ThinkPad L14 Gen2 – 10 броя
  • Лаптопи с ОС Windows Dell Latitude Education 3190 2-in-1 – 22 броя
  • Таблети с ОС Android: Lenovo Tab M8 HD (2nd Gen) – 21 броя
  • Универсален шкаф за зареждане – 1 брой

Вижте още снимки от дейността ни

По-подробна информация за проекта