Професии и специалности

Професии и специалности

В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, гр. Търговище можете да се обучавате след завършено основно образование в дневна, самостоятелна или дуална форма на обучение.

Ние предлагаме следните професии и специалности, в които да придобиете вашето професионално и средно образование по класове, както следва:

ОСМИ КЛАС

ДЕВЕТИ КЛАС

ДЕСЕТИ КЛАС

ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС