Професии и специалности

Професии и специалности

Ние предлагаме следните професии и специалности, в които да придобиете вашето професионално и средно образование по класове, както следва:

ОСМИ КЛАС

ДЕВЕТИ КЛАС

ДЕСЕТИ КЛАС

ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС