Проект „Подкрепа за успех“

Проект „Подкрепа за успех“

Списък на групите, сформирани по проект „Подкрепа за успех“ за учебната 2021/2022 година:

  • Български език и литература – ръководител: г-жа Леман Хасанова
  • Български език и литература – ръководител: г-жа Наталия Тодорова
  • Математика – ръководител: г-жа Росица Стойнева
  • Философия – ръководител: г-н Янко Иванов
  • Кулинарни техники и технологии – ръководител: г-жа Цветелина Йорданова
  • Технология на специалността – ръководител: г-жа Дияна Николова
  • Организация на хотелиерското обслужване – ръководител: г-жа Татяна Христова
  • Информационни технологии – ръководител: г-жа Адриана Стойчева
  • Биология и здравно образование – ръководител: г-жа Валя Милачкова