Проект Модернизиране на професионалното образование и обучение

Проект Модернизиране на професионалното образование и обучение

Дейност 8 – Допълнителна професионална подготовка чрез подкрепа за учебни
предприятия и допълнителни практики в реална работна среда

Ученици от ПГТХВТ „Алеко Константинов“ започнаха на 3.06.2024г. да практикуват в реална работна среда в сладкарница „Златната рибка“. Договорено е те да продължат работата си там до 2.08.2024г. и да изработят 240 часа. Тази дейност е във връзка с проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз.

Практиката надгражда знанията, практическите умения и компетентности по изучаваната специалност от професия, като осигурява условия за провеждане на практическо обучение на ученици в реална работна среда.Дейност 9 – Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици / родители

Комбиниран урок „Изминалите празници – Великден и Байрям“

Урокът бе проведен във връзка с дейностите по проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз, дейност 9 – информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители.

Учениците, заедно със своите родители, братя и сестри приготвиха богата трапеза. На нея бяха поставени ястия, традиционни за двата празника. Учениците говориха – всеки за своя празник. Обясниха за храната, кухнята и традициите – християнски и мюсюлмански. Всички заедно приготвиха една обща трапеза. Всеки говори за своята религия, но сравни с другата. И стана ясно, че двата празника, Великден и Байрям, в основата си имат много общи моменти и послания.

Така както хляба и трапезата е обща за всички, така всички трябва да сме заедно, да бъдем приятели, да бъдем добри хора!