Проекти

Проекти

УЧАСТИЕ НА ПГТХВТ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ В ПРОЕКТИ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНАУЧАСТИЕ НА ПГТХВТ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ В ПРОЕКТИ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА