Подкрепа за дуалната система на обучение – 2021/2022г.

Подкрепа за дуалната система на обучение – 2021/2022г.

Основни цели на проекта:

  • Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.
  • Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда
  • Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда.

През годината учениците, участващи в проекта (ученици от 8в клас, професия „Готвач“ – дуална форма на обучение), взеха участие в инициативата „Пробно стажуване“.

Децата попаднаха в реална работна среда, осигурена от партнираща фирма – ресторант „Нова Мизия“.

Г-н Т. Янакиев – управител на фирмата, запозна младите обучаеми с производствената дейност и технологичните процеси при приготвянето на кулинарната продукция. Предостави им възможност да се включат в производствения процес при приготвянето на студени предястия.

В непринуден разговор учениците споделиха мотивите за записването си в тази форма на обучение и очакванията, които имат. Ръководителят на екипа от ПГТХВТ „Алеко Константинов“ изказа благодарност на Нова Мизия ООД за дългогодишното и коректно партньорство и за оказаната подкрепа за дуалното обучение.

По-подробна информация за проекта