План – прием за учебната 2023 – 2024 година

План – прием за учебната 2023 – 2024 година

ПРОФЕСИЯСПЕЦИАЛНОСТПърви балообразуващ предметВтори балообразуващ предмет
Хлебар-сладкарПроизводство на хляб и хлебни изделияБългарски език и литератураГеография и икономика
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленостПроизводство и преработка на мляко и млечни продуктиБългарски език и литератураГеография и икономика
ГотвачПроизводство на кулинарни изделия и напиткиБългарски език и литератураГеография и икономика