Педагогически специалисти

Педагогически специалисти

Име, презиме, фамилия

Специалист по:

1. Адриана Иванова Стойчева

2. Анелия Димитрова Тодорова

3. Арзу Ибрям Дауд

4. Божанка Тодорова Дамянова

5. Боряна Петрова Тонева

6. Даниела Стоянова Стоянова

7. Диана Вичева Николова

8. Иван Григоров Иванов

9. Йорданка Кирчева Цветкова

10. Красимир Йорданов Владимиров

11. Леман Салиева Хасанова

12. Мариян Тодоров Чурчев

13. Мехмед Алиев Мустафов

14. Наталия Димова Илиева

15. Наташа Желева Макариева

16. Николай Стефанов Колев

17. Розалина Руменова Кръстева

18. Росица Стефанова Стойнева

19. Светлана Иванова Новакова

20. Севим Алиева Ахмедова

21. Татяна Андреева Христова

22. Цанка Христова Кумпелова

23. Цветелина Александрова Йорданова

24. Цветелина Илиева Илиева

25. Янко Антонов Иванов

Информационни технологии; Математика

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Професионално направление

Английски език

Български език и литература

Професионално направление

Физическо възпитание и спорт

Професионално направление

Професионално направление

Български език и литература

Професионално направление

Професионално направление

Физика; Информационни технологии

Български език и литература

Професионално направление

География и икономика

Математика

Немски език

Биология и здравно образование; Химия

Професионално направление

История и цивилизации

Професионално направление

Професионално направление

Философия