Общежитие

Общежитие

Общежитието разполага с 24 стаи с по 4 легла в стая.

Стаите са разположени на 2 етажа, като на всеки етаж има кухня, баня и сервизни помещения.

В общежитието има стая за отдих, която е оборудвана с компютри, интернет и телевизор.

На четвъртия етаж има зала за провеждане на тържества и мероприятия, озвучена с музикална уредба.

Общежитието разполага и с фитнес зала, в която са поставени тренажор, велоергонометър, щанги, лежанка за коремни преси, гири, пудовки и дъмпели.

В общежитието работят четирима възпитатели.

Дейността на общежитието е разработена в годишен план за възпитателна и културно-масова дейност.

Редът е подчинен на правилник за вътрешния ред и дневен режим.

Целите на учебно-възпитателната работа в общежитието са:

  • създаване на добър климат;
  • опазване живота и здравето на учениците;
  • организиране свободното време на учениците;
  • работа по проекти с учениците.

В общежитието по годишния план работим за усвояване на правила по безопасно поведение, като за целта са застъпени лекции и дискусии.

Възпитателите работят и за формиране на гражданска култура у подрастващите. Интересни теми са:

  • „Ние в очите на другите“
  • „Какви бихме желали да бъдем“
  • „Любовта – магическа реалност“
  • „Съществува ли благородна лъжа“
  • „Болести, предавани по полов път“ и др.

Традиция са общите тържества в общежитието – „Коледен бал“, „Пролетно настроение“ и Изпращане на 12 клас. Всички те са наситени с богата програма и много танци и настроение.

Нашата страница във фейсбук