Контакти

Контакти

Адрес:

гр.Търговище, ул. „29-ти януари“ №10

Телефон на Директор:

0876634101

Телефон на зам. Директор по

производствената дейност:

0879934466

Телефон на Счетоводство:

0601/6 20 37