Конспекти

Конспекти

Български език и литература8 клас9 клас10 клас
11 клас12 клас
Математика8 клас9 клас10 клас
11 клас12 клас
Английски език8 клас9 клас10 клас
11 клас12 клас
Немски език8 клас (ЗП)9 клас (I чужд)9 клас (II чужд)
9 клас (ЗП)10 клас (II чужд)11 клас (II чужд)
Биология и здравно образование8 клас9 клас10 клас
География и икономика8 клас9 клас10 клас
Гражданско образование11 клас12 клас
История и цивилизации8 клас9 клас10 клас
Информационни технологии8 клас9 клас10 клас
Физика и астрономия8 клас9 клас10 клас
Философия8 клас9 клас10 клас
Химия и опазване на околната среда8 клас9 клас10 клас
Безопасност и долекарска помощ в ресторанта8 клас9 клас
Въведение в кулинарни техники и технологии8 клас-М. Мехмедов8 клас-Цв. Йорданова
Въведение в микробиологията8 клас
Въведение в микробиология и хигиена на храненето8 клас
Въведение в микробиология и хигиена на храненето – РПП8 клас
Въведение в отчетност и работа с документи8 клас
Гостоприемство в туристическата индустрия8б клас8в клас9 клас
10 клас11 клас12 клас
Основи на туристическа, транспортна и агентска дейност – РПП11 клас
Основи на туристическа, туроператорска и агентска дейност – РПП10 клас
Приложна декорация 11 клас
Специализиран софтуер11 клас
Екология в хранително-вкусовата промишленост8 клас
Здравословни и безопасни условия на труд9 клас
Икономика10 клас
Контрол и качество на храни и напитки11 клас
Кулинарни техники и технологии8 клас9 клас (готвач)9 клас (ресторантьор)
10 клас11 клас (готвач)
11клас(ресторантьор)
12 клас
Материалознание на хранителните продукти8 клас
Микробиология и хигиена на храненето8 клас9 клас10 клас
11 клас11 клас „Ресторантьор“
Микробиология на храните11 клас
Основи на организация на обслужването в ресторанта8 клас9 клас10 клас
11 клас12 клас
Организация и методи на технологичен контрол11 клас
Организация и функциониране на хотела9 клас
Организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“8 клас
Организация на обслужването в ресторанта8 клас
Отчетност и работа с документи9 клас10 клас
Основи на кулинарни техники и технологии9 клас
Предприемачество8 клас
Организация и отчетност на дейностите в ресторанта10 клас
Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост11 клас
Сомелиерство и барманство
Технологии и техники за производство на храни11 клас
Технологично обзавеждане в заведенията за хранене и развлечения9 клас
Технология на хотелиерското обслужване8 клас
Технология на хотелиерското обслужване – СПП9 клас10 клас11 клас
12 клас
Технология на хотелиерското обслужване – РПП12 клас
Въведение в туристическа, туроператорска и агентска дейност – РПП11 клас
Туристическа, туроператорска и агентска дейност – СПП12 клас
Учебна практика по обслужване в заведенията за хранене
и развлечения
8 клас
Хигиена на храненето8 клас
Хигиена на храните и хранително законодателство11 клас
Химия на храните11 клас
Технология на специалността – РПП11 клас
Технология на специалността – СПП11 клас