Квалификация

Квалификация

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ

ПГТХВТ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ГР. ТЪРГОВИЩЕ