Иновации

Иновации

ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО В ПГТХВТ „АЛ. КОНСТАНТИНОВ“ – ГР. ТЪРГОВИЩЕ

(ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ)

Иновативна технология на преподаване – другите за нас