За нас

За нас

Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии „Алеко Константинов“, гр. Търговище, е иновативно училище, в което можете да придобиете професионално и средно образование образование.

По традиция в училището има ежегоден прием в направления:

-> Хранителни технологии;

-> Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг.

Учениците, завършили успешно 10-ти клас, получават удостоверение за първи гимназиален етап, а тези, които завършат успешно 12-ти клас и положат успешно държавните си изпити, получават диплом за средно образование и свидетелство за професионална квалификация.