ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Групите за занимания по интереси за учебната 2022/2023 година, са както следва:

БЕЛ – интересен и лесен

ръководител: г-жа Леман Хасанова, учител по български език и литература

БЕЛ – интересен и лесен

ръководител: г-жа Даниела Стоянова, главен учител по български език и литература

Математика за всеки

ръководител: г-жа Адриана Стойчева, старши учител по математика

Историята на моя град

ръководител: г-жа Цанка Христова, старши учител по история и цивилизации

Творческо мислене

ръководител: г-н Янко Иванов, учител по философия

Магията на сладкарството

ръководител: инж. Диана Николова, старши учител по професионална подготовка

Професионализъм и компетентност

ръководител: г-жа Цветелина Йорданова, учител по професионална подготовка

Технология в хотелиерството

ръководител: г-жа Татяна Христова, старши учител по професионална подготовка

Млад готвач

ръководител: г-жа Божанка Дамянова, учител по професионална подготовка