Бюджет

Бюджет

 1. Касов отчет В – 3 към 31.03.2023г.
 2. Касов отчет КСФ В – 3 към 31.03.2023г.
 3. Касов отчет В – 3 към 31.12.2022г.
 4. Касов отчет КСФ В – 3 към 31.12.2022г.
 5. Касово изпълнение на бюджета към 31.09.2022г.
 6. Касов отчет В-3 КСФ към 31.03.22-сканиран
 7. Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022г.
 8. Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021г.
 9. Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021г.
 10. Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021г.
 11. Утвърден бюджет за 2021 година
 12. Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020Г.
 13. Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020Г.
 14. Касово изпълнение на бюджета към 31.06.2020г.
 15. Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020г.
 16. Бюджет 2020
 17. Касов отчет В-3_31122019
 18. Д О К Л А Д oт гл.счетоводител за изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.
 19. Д О К Л А Д oт гл.счетоводител утвърден бюджет за 2019 година и касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.