Бюджет

Бюджет

 1. Касов отчет В-3 Бюджет 30092023
 2. Касов отчет В-3 КСФ 30092023
 3. Доклад за изпълнение на бюджета към 30.06.2023г.
 4. Касов отчет В 3 30062023
 5. Касов отчет В 3 КСФ 30062023
 6. Касов отчет В – 3 към 31.03.2023г.
 7. Касов отчет КСФ В – 3 към 31.03.2023г.
 8. Утвърден бюджет за 2023 г.

 1. Касов отчет В – 3 към 31.12.2022г.
 2. Касов отчет КСФ В – 3 към 31.12.2022г.
 3. Касово изпълнение на бюджета към 31.09.2022г.
 4. Касов отчет В-3 КСФ към 31.03.22-сканиран
 5. Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022г.

 1. Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021г.
 2. Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021г.
 3. Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021г.
 4. Утвърден бюджет за 2021 година

 1. Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020Г.
 2. Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020Г.
 3. Касово изпълнение на бюджета към 31.06.2020г.
 4. Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020г.
 5. Бюджет 2020

 1. Касов отчет В-3_31122019
 2. Д О К Л А Д oт гл.счетоводител за изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.
 3. Д О К Л А Д oт гл.счетоводител утвърден бюджет за 2019 година и касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.