Администрация

Администрация

Росица Мицова Славова

Главен счетоводител

Росица Василева Василева

Счетоводител

Нели Ивайлова Недялкова

Завеждащ административно-техническа служба, Касиер

Силвина Руменова Божанова

Секретар