ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 15.08.2022
Часът е 04:23:19
ДОБРЕ ДОШЛИ!УЧИЛИЩЕТО С ТРАДИЦИИ!