ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 03.04.2020
Часът е 01:32:18
ДОБРЕ ДОШЛИ!
Нови публикации
за месец март:Проект ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИУЧИЛИЩЕТО С ТРАДИЦИИ!