ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 28.01.2022
Часът е 19:02:41
ДОБРЕ ДОШЛИ!УЧИЛИЩЕТО С ТРАДИЦИИ!