ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 08.08.2020
Часът е 03:40:10
ДОБРЕ ДОШЛИ!УЧИЛИЩЕТО С ТРАДИЦИИ!