ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 04.02.2023
Часът е 05:07:30
ДОБРЕ ДОШЛИ!УЧИЛИЩЕТО С ТРАДИЦИИ!