ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 24.09.2020
Часът е 14:50:31
ДОБРЕ ДОШЛИ!УЧИЛИЩЕТО С ТРАДИЦИИ!