ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  

"АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Днес е 18.02.2020
Часът е 06:32:51
ДОБРЕ ДОШЛИ!УЧИЛИЩЕТО С ТРАДИЦИИ!